Privacyverklaring

Wanneer u overweegt bij Scootmobile4all BV een koop-, huurkoop of leaseovereenkomst af te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie.

Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u, voor ons en anderen, identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan we zorgvuldig te werk. Dit kan en mag u van ons verwachten.

Hieronder leggen wij uit waarom wij gegevens willen opslaan en de uitvoering van de verwerking. Tot slot vragen wij u expliciet om toestemming voor de verwerking van de gegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een koop-, huurkoop- of leaseovereenkomst, worden door ons gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) waaronder begrepen garantie;
  • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen;
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • Het behandelen van geschillen
  • Het (laten) verzorgen van de accountantscontrole.
  • Innen van gelden en het nemen van incasso maatregelen en het voeren van procedures.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij zorgvuldig om.

De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens bewaard om aan verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de fiscale administratie en bewaarplicht. Gegevens worden na afloop van de overeenkomst minimaal 5 jaar bewaard. Eventueel langer als aan Scootmobile4all aan een langere wettelijke bewaartermijn is gehouden.

Uitwisseling van derden

Uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Scootmobile4all niet verstrekt aan derden.

Uw rechten

U mag van ons een overzicht vragen van uw verwerkte persoonsgegevens. Wanneer deze gegevens onjuist zijn, dan kunt u per mail een aanpassing verzoeken.

Wij vragen u expliciet toestemming te verlenen voor het verwerken van uw gegevens. Indien u geen toestemming verleent, kan de beoogde overeenkomst waarschijnlijk niet worden uitgevoerd. In overleg kan naar een passende oplossing worden gezocht, waarbij Scootmobile4all de aan haar opgelegde en gevolgde (kwaliteits-)eisen en waarborgen in acht zal nemen.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Het intrekken van de toestemming kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd en dat deze zal worden ontbonden.

In deze gevallen kunt u uw mail sturen aan info@scootmobile4all.nl Vermeld in deze mail duidelijk uw naam en adres en eventueel het nummer van uw overeenkomst.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen door een mail naar ons te sturen naar info@scootmobile4all.nl. Wij zullen trachten in overleg met u de klacht op te lossen. Ook kunt u de klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek om te bemiddelen.

Op uw verzoek of klacht dienen wij binnen één maand antwoord te geven.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot ons privacy beleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. De heer T.M. Zijlstra is onze contactpersoon.

Ons e-mailadres is: info@scootmobile4all.nl
Ons postadres is Scootmobile4all B.V.
Electronweg 7 M
1627 LB Hoorn

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. Scootmobile4all BV kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.